Projektavimas

Projektuojame gyvenamosios ir negyvenamosios paskirties pastatus ir inžinerinius statinius ( 1 buto gyvenamuosius namus, fermas, sandėlius, garažus, pagalbinio ūkio pastatus ir kt.). Esame sukaupę didelę projektavimo patirtį.

Esant poreikiui ruošiame būsimų statinių vizualizacijas.

Įteisiname jau pradėtas statybas.

Statybų techninė priežiūra

Pagal poreikį statinio statybos stebėjimas. Organizuota statinio statybos priežiūra, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projektą, statybos susitarimą, įstatymų, kitų teisės aktų, taip pat normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.

Statybų vadovo paslaugos

Statant objektą ūkio būdu neretai pasikliaunama darbus atliekančių meistrų ilgamete patirtimi. Kartais neturima statybinių brėžinių. Viso to nepaisant dažnai atsiranda rimtų konstrukcinių pažeidimų, dėl kurių skilinėja sienos, sėda pamatai, atsiveria šalčio tiltai.

 

Objekte esantys kad ir nedideli šalčio tiltai, kurių projektavimo ar statybos eigoje galima buvo išvengti, padidina šilumos nuostolius kas mėnesį, eilę metų į priekį. Ir už juos reikia mokėti pastoviai visą statinio gyvavimo laikotarpį.

 

Šalčio tiltai atsiranda dėl netinkamo medžiagų ar jų eiliškumo panaudojimo, įvairių plokštumų suvedimų sudėtingumo, laikančių pastato konstrukcijų apšiltinimo mazgų neįvertinimo, stogo plėvelių netinkamų sandūrų, lietaus vandens ar kondensato netinkamų nuvedimų. Visa tai gali įvertinti kvalifikuoti inžinieriai.

 

Statantiems:

  • sustatysime darbų eiliškumą;
  • patikrinsime projekto sprendimus;
  • pasiūlysime šalčio tiltų panaikinimo būdus;
  • nubraižysime konstrukcijų sujungimo mazgus;
  • konsultuosime pagal jūsų poreikį statybos eigoje.
Statybos projektų administravimas

Mūsų specialistai turi patirties statybos projektų administravime tiek valstybės, tiek Europos fondų finansuojamuose projektuose. 

Statybos darbų sąmatų sudarymas

Statytojui naudinga turėti kontrolinę sąmatą, paskaičiuotą vidutinėmis rinkomis kainomis, nes ji leidžia tikslingai planuoti investicijas. Ruošiame sąmatas visam projektui arba tik jo daliai. Išskiriame darbų, medžiagų, mechanizmų poreikio žiniaraščius.

Konsultavimas

Atestuoti specialistai pataria projektavimo, konstrukcijų įrengimo klausimais. Išaiškina Jums visus klausimus susijusius su projektavimu, statybomis ir statybų užbaigimu.

Dokumentų rengimas ir pastatų pridavimas

Rengiame dokumentus statybų pridavimui. Priduodame pastatytus pastatus VTPSI. Jums reikės atsiimti tik registro centro išrašą.

PENS

Atliekame pastatų energinio naudingumo sertifikavimą.