Projektavimas

Projektuojame gyvenamosios ir negyvenamosios paskirties pastatus ir inžinerinius statinius (taip pat ir ypatingus statinius, fermas, sandėlius, garažus, pagalbinio ūkio pastatus ir kt.). Esame sukaupę didelę patirtį projektuojant gyvenamuosius namus, ūkinius ir pagalbinius pastatus, fermas, garažus, pirtis, mėšlides, silosines.

 

Ruošiame būsimų statinių vizualizacijas.

 

Įteisiname jau pradėtas statybas iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti.

Statybų techninė priežiūra

Statinio statybos techninė priežiūra – statytojo (užsakovo) organizuota statinio statybos priežiūra, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projektą, statybos rangos sutarties (kai statyba vykdoma rangos būdu), įstatymų, kitų teisės aktų, taip pat normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.

 

Pastatų techninė priežiūra:

  • Nuolatinis statinio būklės stebėjimas (Nuolatiniai stebėjimai turi būti vykdomi  ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Jų metu vizualiai tikrinamos namo pagrindinės konstrukcijos, fiksuojami pastebėti defektai, avarijų ar griūties pavojai arba tai, kad jų nerasta. Numatomos priemonės pastebėtiems defektams pašalinti. Nuolatiniai stebėjimai fiksuojami įrašais statinio techninės priežiūros žurnale, kurį pildo statinio techninis prižiūrėtojas.);
  • Statinio periodinės ir specializuotos apžiūros (kasmetinės statinio, atskirų jo konstrukcijų ir inžinerinės įrangos apžiūros, kurios atliekamos pasibaigus žiemos sezonui (atsižvelgiant į statinio naudojimo ypatumus ir prieš prasidedant žiemos sezonui);
  • Esamo statinio statybiniai tyrinėjimai, jei jie reikalingi statinio ar atskirų jo dalių būklei nustatyti;
  • Auditas (energetinis, ekonominis ar pan.), kuris atliekamas statinio naudotojo sprendimu arba specialiųjų teisės aktų nustatyta tvarka siekiant gauti išvadas apie statinį tam tikru aspektu;
  • Kitos papildomos apžiūros, kurias nustatė statinio savininkas ar kurios yra numatytos kituose teisės aktuose.
Statybų vadovo paslaugos

Statant objektą ūkio būdu neretai pasikliaunama darbus atliekančių meistrų ilgamete patirtimi. Kartais neturima statybinių brėžinių. Viso to nepaisant dažnai atsiranda rimtų konstrukcinių pažeidimų, dėl kurių skilinėja sienos, sėda pamatai, atsiveria šalčio tiltai.

 

Objekte esantys kad ir nedideli šalčio tiltai, kurių projektavimo ar statybos eigoje galima buvo išvengti, padidina šilumos nuostolius kas mėnesį, eilę metų į priekį. Ir už juos reikia mokėti pastoviai visą statinio gyvavimo laikotarpį.

 

Šalčio tiltai atsiranda dėl netinkamo medžiagų ar jų eiliškumo panaudojimo, įvairių plokštumų suvedimų sudėtingumo, laikančių pastato konstrukcijų apšiltinimo mazgų neįvertinimo, stogo plėvelių netinkamų sandūrų, lietaus vandens ar kondensato netinkamų nuvedimų. Visa tai gali įvertinti kvalifikuoti inžinieriai.

 

Statantiems:

  • sustatysime darbų eiliškumą;
  • patikrinsime projekto sprendimus;
  • pasiūlysime šalčio tiltų panaikinimo būdus;
  • nubraižysime konstrukcijų sujungimo mazgus;
  • konsultuosime pagal jūsų poreikį statybos eigoje.
Statybos projektų administravimas

Mūsų specialistai turi patirties statybos projektų administravime tiek valstybės, tiek Europos fondų finansuojamuose projektuose. 

Statybos darbų sąmatų sudarymas

Sąmata yra projekto dalis. Statytojui naudinga turėti kontrolinę sąmatą, paskaičiuotą vidutinėmis rinkomis kainomis, nes ji leidžia tikslingai planuoti investicijas. Mūsų įmonė ruošia sąmatas visam projektui arba tik jo daliai. Ruošia darbų, medžiagų, mechanizmų poreikio žiniaraščius.

Konsultavimas

Atestuoti specialistai pataria konstrukcijų įrengimo klausimais, Jums išaiškina visus neaiškumus dėl dokumentų sutvarkymo statyboms ar statybų užbaigimui.

Dokumentų rengimas

Padedame, jei kilo nesklandumų įregistruojant pastatus ar statinius;
Padedame sutvarkyti reikiamus dokumentus objektų statybai, pridavimui ir organizuojame patį procesą.